Norsk:

Retningslinjer for bruk av bilder som er frigitt for bruk i forbindelse med artistomtale, konsertanmeldelser, plateutgivelser for ulike band, musikere eller plateselskap, herunder andre typer promobilder som kan samstilles med slike.

Bilder som er frigitt for slik bruk kan brukes vederlagsfritt i tilknytning til omtale og/eller promotering av artist/band/fonogram eller lignende under følgende forutsetninger: 

  • Alle bilder skal krediteres med  Foto: www.mortengjerde.com

  • Bildene kan resizes, men ikke croppes, manipuleres eller på annen måte endres uten særskilt samtykke.

  • Bildene kan kun brukes i sammenheng med konsertanmeldelser og/eller forhåndsomtale tilknyttet et konkret arrangement eller utgivelse, herunder også plakater og annet oppslagsmateriell. For annet bruk må særskilt bruksrett innhentes fra opphavsmann.

  • Bildematerialet skal ikke under noen omstendighet videredistribueres til tredjepart. Tredjepart skal henvises til opphavsmann.

Bilder som blir brukt i andre sammenhenger, eller på en måte som er i strid med overnevnte retningslinjer anses som krenkelse av opphavsretten og vil håndteres deretter. faktura sendes jmf.  NJ sine frilanssatser med ytterligere 100 % påslag for krenkelse av opphavsretten.

Det henvises til åndsverksloven kapittel 1,  §2 og §3 , samt kapittel 7 i samme lov.

Morten Gjerde er medlem av rettighetsorganisasjonen BONO som ivaretar opphavsretten for biledkunstnere i Norge.