I have visited Po’Monkey’s many times. With years apart,-but I will never forget this place. If we are talking about places with soul then this pub is mentioned with big words. This is perhaps the innermost of the soul, indeed!

The first time I was here, a friend of mine, Panny Mayfield, called in advance and notified my arrival. She thought it was best that way. – When you reach Merigold she said, you shall make attention, for right after the town limits there is a detour that is hard to spot … and when you have taken off where the road will immediately go over to the dirt road. You hold the left she continues, and when the road is getting so bad that you think you have run error, then you are on the right track … Yes, so it was. But the road was really that bad, and in the end I still thought I was driving mistakes, so I turned around. But after rummaging around in Mississippi no man’s land half an hour I tried again the poor solution and finally came forward.
There in the middle of a field was a wooden-building set up of old pallets and debris, with flashing colored lights and obscure posters on the wall, only to enter the room and let it rip.

Anna Lebowitz and magazines like National Geographic have both visited Po’Monkey’s Lounge to get their pictures and stories. Po ‘Monkey’s is “the real deal.”

Po’Monkey itself is a nice guy. Truck driver by day and club host at the evenings. He lives in the crib, and the kitchen door is an excellent bar after he cut it down to a reasonable height and hit a plank on top as the bar counter. And when such solutions are the standard reference so you can try and imagine the rest. But you believe my words, it is with the show. For this to be seen whether one should understand that fully.

When Po’Monkey even starting his special act of suit-shows that are like the evening … Once I was there, I think he had 8-10 different suits, hats and ties in all rainbow’s collor … Fantastic!

Absolut recommended if you can find it! Remember that when the road is so bad that you think you have run error, then you are on the right track …

 

Norwegian Text (same as above): Jeg har gjestet Po’Monkey’s mange ganger. Med års mellomrom, -men jeg kommer aldri over dette stedet. Skal vi snakke om steder med sjel så må denne kneipa nevnes med store ord. Dette er kanskje det innerste av sjelen, faktisk!

Første gangen jeg skulle hit hadde en venn av meg, Panny Mayfield, ringt på forhånd og meldt min annkomst. Hun mente det var best slik. – Når du kommer til Merigold fortalte hun, så skal du være observang, for rett etter bygrensa går det av en liten avstikker som er vond å få øye på… og når du har tatt av der så vil veien umiddelbart gå over til grusvei. Du holder til venstre fortsetter hun, og når veien begynner å bli så dårlig at du tror du har kjørt feil, så er du på rett spor…
Joda, slik ble det. Men veien var faktisk så dårlig til slutt at jeg likevel trodde jeg var kjørt feil, så jeg snudde. Men etter å ha rotet rundt i mississippis ingenmannsland en halv time forsøkte jeg igjen den elendige løsningen og kom omsider frem. Der midt på et jorde lå det en trebyggning satt opp av gamle paller og drivved, med blinkende farget lys og obskure plakater på veggen var det bare å entre lokalet og la det stå til.
Det sier jo sitt når Anna Lebowitz og magasiner som National Geograpic har gjestet stedet for å få sine bilder og historier. Po’ Monkey’s er “The real deal” .

Po’Monkey selv er en hyggelig fyr. Lastebilsjåfør på dagtid og klubbvert på kveldene. Han bor i kåken og kjøkkendøren fungerer utmerket som bar etter at han kappet den av i rimelig høyde og slo på en planke på toppen som bardisk. Og når slike løsninger er standaren så kan man forsøke og forestille seg resten. Men tro du mine ord, det blir med forestillingen. For dette må oppleves om man skal skjønne dette helt ut.
Når Po’Monkey selv starter sine skifteshow så går gjerne kvelden… en gang jeg  var der mener jeg han hadde 8-10 ulike dresser, hatter og slips i alle vallører… Fantastisk!
Anbefales om du finner det!  Husk at når veien er så dårlig at du tror du har kjørt feil, så er du på rett vei…

 

Po’Monkey’s Lounge

Post navigation


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.