Chcę podziękować moim polskim przyjaciołom za wspaniały weekend z wielkich doświadczeń. Dla nas wizyta trochę Białowieza jak podróż w czasie, z tyłu … Oto niektóre z tych obrazów, które zostały podjęte w czasie weekendu

N: Jeg vil takke mine polske venner for en flott helg med fine opplevelser. For oss var besøket i Białowieza litt som en reise tilbake i tid… her er noen av bildene som ble tatt under helgen. Landsbyen Białowieza ligger bare 4 km fra grensa mot Hvite-Rusland, helt øst i Polen. Reisen fra Warszawa til Białowieza viste store endringer i den moderniseringsprossessen som har kommet i kjølevannet av EU medlemskapet til Polen. Storbyen Warszawa fremstår på mange måter som en hvilken som helst annen storby, mens landsbygdene kan fortone seg som den rene tidsreise for oss som kommer fra vest-europa. Sterke møter med hva vi vil kalle fattige gårdbrukere med kår i livet som er vanskelig og forstå for oss som har en oljenasjon i ryggen. Rett og slett noe å reflektere over!

UK/US: I want to thank my Polish friends for a great weekend with great experiences. For us, the visit to Bialowieza bit like a trip back in time … Here are some of the pictures that were taken during the weekend. Bialowieza village is just 4 km from the border with Belarus Russia, the eastern part of Poland. The journey from Warsaw to Bialowieza showed major changes in the modernization process that has come in the wake of EU membership for Poland. The city of Warsaw emerges in many ways like any other major city, while rural areas can manifest as pure time travel for us who come from Western Europe. Strong match with what we would call poor farmers whose circumstances in life that are difficult to understand for us that has an oil nation in the back. Simply something to reflect on!

 

 

RUPOLD, 85  year – farmer in Białowieza, PL

 

 

 

Skiltet sier: Se opp for Dresin! (ja, det var et jernbanespor i nærheten)

 

 

 

 

 

CAVE, 46 year – farmer in Białowieza, PL

 

 

Visit to Białowieza, Poland

Post navigation


2 thoughts on “Visit to Białowieza, Poland

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.