_DSC9877

 

Fra Valen Psykiatriske Sykehus sin bortgjemte gravplass. Her ligger mest tause graver, uten navn, bare med flate skiferheller som tause markører på bakken. Rekke på rekke med tause stener. -Ingen navn, ingen dato, -bare endeløse grå flater av ingenting. Plassen hadde likevel 8 mer eller mindre oppreiste stener, disse tilhørte for det meste de av sykehuspersonalet som hadde ytret et ønske om å bli stedt til hvile her, sammen med pasientene. Mytene vil ha det til at denne plassen kom til fordi bygdefolket ikke ville vite av pasientene på bygdas ordinære gravlund, men sannheten er at bygda kun krevde at sykehuset måtte bidra med litt mer areal for en utvidelse av den eksisterende kirkegården, men sykehuset selv valgte da og etablere sin egen plass istedet for en løsning på bygdas egen kirkegård. Siste noterte grav her var merket 2002.

_DSC9773

 

Gjemt, men ikke glemt…

Post navigation


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.