Somerset House, London UK,  6th October 2016 – 15th Januar 2017

Malick Sidibé, born in the mid 30s in Mali, is known for his interpretations of 60th century culture in Mali’s capital Bamako. He worked as a portrait photographer at a time when it was most common to show their wealth to show off what they had of value. As such, there were many variants of an otherwise stright portrait photo. Sidibé also represented an important documentary tradition through his photographs from Bamako’s nightlife.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
From the exhibit @ Somerset House, London – UK

I have followed this photographer ever since I by chance became aware of him through that I found a book of his pictures in 1998. Now, when I found out he was exhibited in London for the first time I had obviously set aside time a visit during my stay in the city. The place was “Somerset House” and can heartily be recommend for those who like this kind of photography. Black & white pictures of various sizes. Partly big format copies, giving a good impression.

Malick Sidibé passed away on April 14th this year, about 80-81 years old. Nobody knew exactly when he was born, but it is estimated that the birth year was either 1935 or 1936. An important time witness of contemporary Mali. He started his career in the art field as a draftsman and later came into Instiut National Des Arts De Bamako. The Art Academy of the capitol. Here he was discovered by the photographer Gérard Guillat-Guignard as he trained in photographer-subject.

Sidibé joins the ranks of important documentary photographers, despite the fact that the well was portrait photograph he primarily lived by.

Norwegian text:
Malick Sidibé, født på midten av 30-tallet i Mali, er kjent for sine tolkninger av 60-tallets kultur i Mali’s hovedstad Bamako. Han jobbet som portrettfotograf i en tid der det var høyst vanlig å vise sin rikdom med å vise frem det man hadde av verdi. Slik sett ble det mange varianter av et ellers ordninært portrettfoto. Sidibé representerte også en viktig dokumentarisk tradisjon gjennom sine fotografier fra Bamako’s natteliv.

Jeg har fulgt med denne fotografen helt siden jeg ved en tilfeldighet ble klar over han gjennom at jeg fant en bok med hans bilder i 1998. Når jeg nå fant ut at han ble stilt ut i London for første gang måtte jeg selvsagt sette av tid til et besøk under mitt opphold i byen. Stedet var “Sommerset House” og kan anbefales på det varmeste for de som liker denne typen av fotografi. Sort/hvitt bilder i ulike størrelser. Tildels store forstørrelser, noe som gir et godt inntrykk.

Malick Sidibé gikk bort 14 april i år, ca 80-81 år gammel. Ingen viste nøyaktig når han var født, men det anslås at fødselsåret var enten 1935 eller 1936. Et viktig tidsvitne fra datidens Mali. Han startet sin karriere innenfor kunstfeltet som tegner og kom senere inn på Instiut National Des Arts De Bamako. Hovedtadens kunstakademi. Her ble han oppdaget av fotografen Gérard Guillat-Guignard som lærte han opp i fotograf-faget.

Sidibé føyer seg inn i rekken av viktige dokumentarfotografer, på tross av at det vel var portrettfotografiet han først og fremst levde av.

Malick Sidibé – First time solo in UK

Post navigation