I dag vil jeg si litt om min egen “workflow”. Noen vil sikkert finne det interessant. Jeg har siden tidlig 2000-tall, altså rundt 20 år, jobbet med Adobe. Primært Photoshop (Ps) og Raw-konverteren Bridge (Br). I tillegg har jeg brukt Adobe Indesign (Id) til grafisk arbeid for å lage brosyrer, platecover, plakater og egne fanziner (foto-zines) ferdig til trykk.

I løpet av denne tiden så har Adobe endret seg betydelig, og da tenker jeg ikke først og fremst på det tekniske. Der har det selvsagt også vært en utvikling, men det er på pris-politikken at de største endringene er innført. De har gått fra lisens-prising ved kjøp (engangsbeløp) til abonnementsordning. I tillegg har de etter beste evne forsøkt å styre brukerne over i sky-lagrings-konsepter som også har sin pris.

Personlig føler jeg de “suger” deg for cash. Vel, så vil de ha betalt for produktet sitt selvsagt. Men med å kjøpe en lisens til en fastsatt pris, så kunne jeg klare meg med den lisensen i flere år. Det er jo en kjensgjerning at selv om programmene har et hav av muligheter og at de stadig utvider funksjonaliteten, så bruker jeg bare “toppen av isfjellet” av det som faktisk er tilgjengelig. Og jeg bruker ikke noe særlig mer av funksjonaliteten i dag, enn det jeg gjorde for 20 år siden. Jeg bruker min vanlige “workflow” med layers, justering av lys og kontrast, litt fargekorigering fra tid til annen og sort/hvitt konvertering. Sistnevnte er gjort i NIK software de siste årene. Da ender du opp med å betale for mye du ikke trenger.

Problemet har vært at alternativene ikke har eksistert sett ut i fra at du ønsker å ha en profesjonell “workflow” både på bildebehandlingen og på trykksaksproduksjon.

Men nå, i 2021, kan jeg slå fast at jeg er ferdig med Adobe og at jeg har funnet en “workflow” jeg er meget tilfreds med og som ikke på noen måte setter meg tilbake eller utenfor en totalt proffesjonell linje i arbeidsflyten. Og det til en meget akseptabel pris uten abonnement.

Adobe Ps er erstattet av “Affinity Photo”. Den har vært på tilbud så lenge nå at jeg opplever det som en “fast” tilbudspris. Den koster 269 NOK. Affinity har videre også en Indesign-løsning med sin “Affinity Publisher” og de har også en tredje applikasjon “Affinity Designer” som tilsvarer Adobe sin “Ilustrator”. Den siste her er til produksjon av vektorgrafikk. Alle tre programmene har samme pris. 269 NOK pr. stykk. Så for en pris av 807,- har man hele pakken som tilsvarer de tre grafiske hovedprogrammene til Adobe CC pakka.

Affinity Photo har grunnleggende svært lik arbeidsflyt som Adobe Ps. Den tar også PSD-filer direkte og jeg opplever arbeider med maskelag og dypetsing som langt mer velfungerende og sømløst enn med Adobe.

[ Link til Affinity software ]

Vel, så var det Raw-konverteren da. Adobe Bridge. Den er jo gratis fra Adobe så slik sett kunne jeg fortsatt ha brukt den. Det er også en modul for dette inkludert i Affinity-softwaren, men jeg har kjøpt en lisens på DxO sin “PhotoLab 4 Elite”. I denne pakka får du hele NIK-software pakken inkludert og for meg som jobber mye med Sort-Hvitt gir dette deg et veldig fleksibelt s/hv-verktøy med modulen “Silver FX 2”. Og på toppen av dette så har “PL 4 Elite” en støyfjernings-motor som er så vanvittig bra på ISO-støy at det er helt nifst. Den har også en veldig intuitiv workflow, noe som gjorde at jeg brukte kun et par timer på å sette meg inn i det jeg hadde behov for inkludert det nye støyfjerningsverktøyet. Denne pakka har også så gode justeringsfunksjoner at jeg mener den langt på vei fungerer like bra som “Adobe Lightroom” hva selve bildebehandlingen gjelder. Den har så gode verktøy at du begrenser behovet for videre justeringsarbeid i PS eller Affinity Photo. Du trenger selvsagt hovedplattformen til mye annet, men mye av selve “mørkeromsarbeidet” kan du gjøre direkte i DxO PL 4 Elite. Mange opplevde dette når de tok “Adobe Lightroom” i bruk, at de tilnærmet sluttet å bruke Photoshop for Lightroom gjorde det meste av det de hadde gjort i PS tidligere. En lignende opplevelse har jeg tilnærmings-vis hatt med DxO denne gangen.

Hva koster så denne DxO pakka? Den koster 149 USD og er en eid lisens. Det er for “Elite”-versjonen. Jeg vil anbefale den på det sterkeste. De har en “Esential-versjon” til 99 USD, men den mangler blant annet støyfjerningsmodulen. Om du søker på google etter “Cupong code DxO” så finner du gjerne en rabatt-kode som gir deg ytterligere en 100-lapp eller to av på prisen.

[ Link til DxO Software ]

Og med en Pro-lisens til 89 USD på VueScan, som gjør at jeg fortsatt kan bruke mine gamle scannere har jeg nå en komplett arbeids-linje for digital bildebehandling for RAW/JPG/TIFF filer, slides eller negativer. Jeg har en Minolta Dimage Scan Elite 5400 (dias og negativ-skanner) som det ikke har vært oppdaterte drivere til de siste 7 årene, men dette er en kanonbra skanner som VueScan leverer innebygde drivere til. Jeg kjøpte min lisens i mai-2020, da var det livstidsoppgradering inkludert i Pro-versjonen. Men fra 1.1.21 så er dette dessverre endret og nå får du ved kjøp 1 år med frie oppgraderinger, men må etter dette betale litt om du oppgraderer. Nå skal det sant sies at de fleste oppgraderingene (som kommer nesten ukentlig) så er det ofte bare en utvidelse av drivere for nye skannere. Så o du ikke setter nye skannere inn i nettverket ditt så er det ikke nødvendig å oppgradere hele tiden.

[ Link til VueScan ]

Så jeg vil selvsagt avslutte med å takke Adobe for flotte produkter, men alt har sin tid og nå har de priset seg ut for min del. Og jeg føler ikke jeg har mistet noe som helst, selv om det har vært en overgang med litt “youtube” studier.

PS! Alle programmene som er omtalt finnes for både Mac OS og Windows. Affinity serien finnes også for Ipad.

Workflow – tid for endring

Post navigation