Undertegnede har holdt på med fotografi siden 80-tallet. De som kjenner meg vet jeg har en tendens til å havne på macro-nivå i ting. Det kan hende jeg skulle hatt en diagnose, men slikt var ikke så aktuelt på 70 og 80 tallet når jeg sorterte under skoleverket. Uansett, for meg har interessen for fotografiet vært altoppslukende. Jeg har ofte følt at jeg har gått lenger enn mange andre. Gått hakket dypere og strukket strikken litt lengre… Men om mye har kommet og gått i årenes løp, så har i alle fall interessen for fotografiet vært tilnærmet konstant. Så den er genuin! Nå kan det være tid for å dele!

Fra Gøteborg Street Photo Festival 2022

Kulturell kapital i et lite samfunn
Det er ikke til å stikke under en stol at Notodden som sted nok til tider har virket litt trangt for en med et over snittet stort engasjement og blikket ofte vendt langt utover landets grenser. Uten forkleinelse for noen, men fotografi i sin dypeste natur handler om så uendelig mye mer enn lukker, blender og ISO. Så uendelig mye mer enn bilder av bekken ved Tinnemyra, -eller hvem myr som helst egentlig! Eller de samme fuglene på fugelbrettet i alle varianter. Jeg tror poenget er illustrert…

Jeg har en liten drøm! Det er å spre noe av den kunnskapen og filosofien rundt fotografiet som kan bevege mennesker fra et litt fastlåst gammelt spor og inn i ny motivasjon. Gi interesserte påfyll som kan motivere til å ta nye skritt. Gi enkeltmennesker nye verktøy som vil føre til en dypere fotografisk innsikt. Tematikken skal forhåpentlig vis alltid vise vei til fordypning og nye impulser.

Hva ser jeg for meg?
Jeg ser for meg et samarbeid med Notodden Bibliotek. De siste årene har det vært vist en stor innovativ tankegang i regi av det kommunale biblioteket. De har evnet å skape ulike arenaer med tilknytning til kultur i ulike former. Forfattermøter, intim-konserter, foredrag, debatt-kvelder og sikkert mer til. Meget prisverdig!

Jeg ønsker derfor med tråd i dette å sette opp temakvelder knyttet til fotografi der undertegnede tar ansvaret for det faglige innholdet og biblioteket legger arrangementet under sine vinger og stiller lokaler til rådighet. På like premisser som andre arrangementer i Bibliotekets regi, selvsagt. Om dette kan virke interessant så tenker jeg vi kan sette oss ned sammen og snakke igjennom det før vi tar en endelig beslutning. Jeg har klare ideer om hvordan dette kan legges opp faglig sett, men dette skal vi selvsagt sette sammen i felleskap dersom dere finner tankene her interessante.

Utgangspunktet for mine tanker:
Jeg ser for meg at opplegget bør ha en viss regularitet, men ikke irriterende ofte. Kanskje 3 seanser i året? Programmet kan eksempelvis deles i tre deler, der jeg innledningsvis presenterer en fotograf av kjent eller ukjent kaliber, -eller en fotografisk tematikk i form av ord og bilder. Ikke så lange seansen, men kanskje 15-20 minutter. Så viser vi en film på storskjerm (plukket og skaffet til veie av meg) knyttet til fotografen eller kveldens tematikk, for så å avrunde med en samtale/diskusjon/spørsmåls-runde knyttet til dagens tema. Total varighet ca 1,5 timer (max 2t) litt avhengig av filmens lengde.

Det hele ledes av undertegnede og dersom tilbudet faller i smak så kan man selvsagt etter hvert også vurdere besøk av kapasiteter/forelesere fra utsiden. Men jeg er opptatt av å holde dette på et enkelt nivå slik at det ikke blir for krevende verken for undertegnede eller Biblioteket som arrangør.

Målgruppe:
1. Byens fotointeresserte folk spesielt.
2. kunst og kultur interesserte folk generelt.

Grunnleggende så henvender vi oss til alle som liker fotografi som medium, uansett tilnærming, nivå eller ståsted.

Målsetning:
Øke forståelsen til den enkelte om at fotografiet kan utfordre deg som individ på mange plan. Gi innsikt og motivasjon til at flere tørr å bevege seg litt videre i sitt eget fotografiske univers, samt øke kunnskapen om det å betrakte og forstå fotografi på en dypere måte enn som overflatiske avbildninger av noe som oppleves som romantisert, nydelig eller pent.

Morten Gjerde Nov 2022