All pictures by photographer Morten Gjerde (The Author) are protected by the copyright law. Everyone, what so ever, need permission from the author to use any artwork, in any form, produced by the author. Pictures released under “Creative Commons Licens” can be used in Norway under the rules as follow:

Norsk (Norwegian language):

Retningslinjer for bruk av bilder som er frigitt for bruk i forbindelse med artistomtale, konsertanmeldelser, plateutgivelser for ulike band, musikere eller plateselskap, herunder andre typer promobilder som kan samstilles med slike.

Bilder som er frigitt for slik bruk kan brukes vederlagsfritt i tilknytning til omtale og/eller promotering av artist/band/fonogram eller lignende under følgende forutsetninger: 

  • Alle bilder skal krediteres med  Foto: www.mortengjerde.com eller Foto: Morten Gjerde

  • Bildene kan resizes, men ikke croppes, manipuleres eller på annen måte endres uten særskilt samtykke.

  • Bildene kan kun brukes i sammenheng med konsertanmeldelser og/eller forhåndsomtale tilknyttet et konkret arrangement eller utgivelse, herunder også plakater og annet oppslagsmateriell. For annet bruk må særskilt bruksrett innhentes fra opphavsmann.

  • Bildematerialet skal ikke under noen omstendighet videredistribueres til tredjepart. Tredjepart skal henvises til opphavsmann.

Bilder som blir brukt i andre sammenhenger, eller på en måte som er i strid med overnevnte retningslinjer anses som krenkelse av opphavsretten og vil håndteres deretter. faktura sendes jmf.  NJ sine frilanssatser med ytterligere 100 % påslag for krenkelse av opphavsretten.

Det henvises til åndsverksloven kapittel 1,  §2 og §3 , samt kapittel 7 i samme lov.

Morten Gjerde er medlem av rettighetsorganisasjonen BONO som ivaretar opphavsretten for biledkunstnere i Norge.