Her er min nominerte serie for de som er interessert i å se de i stort format 🙂

Gatefotografi: Bilder tatt “unposed”. altså at bildene ikke er arrangert på noe vis. Normalt tatt uten at objektene vet at de blir fotografert. Street-sjangeren er definert som bilder av menneskelig aktivitet (eller dyr) i en urban sammenheng, gjerne by-miljø eller annen offentlig plass der folk flest ferdes…

En serie (Cellection) i street-sjangeren: Bør være sammensatt av bilder med en gjennomgående tematisk rød tråd utover å være bilder som kategoriseres som street-fotografi.

Tittel på denne serien er: Nation about Moskow (Forestillinger om Moskva)

Tittelen peker på at vestlige kulturer har et forestillingsbilde av hva Russland representerer. Stemmer den forestillingen? Jeg har tolket min forestilling om hva Russland og Moskva er. Om dette stemte med virkeligheten spiller egentlig ingen rolle. Jeg fant motiver ut i fra hva jeg søkte og hva jeg ville formidle… Jeg er likevel ikke sikker på at dette gir et riktig bilde av virkeligheten. Men det bekrefter uansett en vanlig vestlig forestilling om Russland og Moskva, – i det minste 🙂