Steder der vi bor

 45,00

Jonas Bendiksen ( Magnum Photo)
FORLAGET PRESS 2008
First edition / First printrun (Norwegian edition)
ISBN: 978-82-7547-312-5
New, sealed with orignial plastic wrap

You need to order your Shipping of choise separetly. See alternative for shipping in Shop main site!

In stock

SKU: NB003 Category:

Description

Jonas Bendiksen :: Photographer. Member of Magnum Photo. This book has been published by different publishers arround the world. This book is the Norwegian version, published by PRESS.

Link: Jonasbendiksen.com

2008 vil det for første gang i historien bo flere mennesker i byer enn på landsbygda. En tredjedel av disse by-boerne, over en milliard mennesker, bor i slumområder. FN spår at antallet slumbeboere vil fordobles, til to milliarder mennesker, i løpet av de neste 25 årene. Fattigdommen er i ferd med å urbaniseres i en halsbrekkende fart, og det finnes få overgripende planer for å vurdere hvordan byene skal kunne takle denne tilstrømmingen av mennesker.

Mellom 2005 og 2007 tilbrakte Jonas Bendiksen flere måneder i slummen i Nairobi i Kenya, Mumbai i India, Jakarta i Indonesia og Caracas i Venezuela, hvor han prøvde å få en forståelse for hvordan dagliglivet er for menneskene som bor der. Områdene som er avbildet, er noen av de tettest befolkede stedene på jorden.

Gjennom boken Steder der vi bor viser Magnum-fotografen Jonas Bendiksen hjem i disse fire ulike slumområder. Han skildrer forskjellige aspekter ved slumtilværelsen, fra samfunnets dårligst stilte, til slummens “stormenn”.

 

Steder der vi bor